O banku >>

Niedziela, 05 kwietnia 2020 r.

Kredyty na działalność gospodarczą

Kredyty na działalność gospodarczą

 

·         kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:

 

o        posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/.

o        dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.

 

Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:

 

o        aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy

o        wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy

o        rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń.

 

Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej.

 

Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.

 

Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu

 

·         kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

 

Kredyt ten może być udzielany jako kredyt na finansowanie określonej transakcji, której spłata nie powoduje odnowienia limitu z przeznaczeniem na:

 

o        zobowiązania wynikłe z trudności płatniczych spowodowanych np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań,

o        na pokrycie należności dłużnika.

 

·         kredyt inwestycyjny.

 

Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego).

 

Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

 

Udział środków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu działalności inwestycyjnej powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

 

Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.

 

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej

 

Władze banku
Statut banku
Ład Korporacyjny
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.bspaslek.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.bsprabuty.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies..