Aplikacja mobilna Nasz Bank

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Prabutach. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

Cenisz swój czas, niezależność i mobilność?

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:
– dostęp do rachunków,
– przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
– wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
– wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
– wykonywanie przelewów Split Payment,
– wykonywanie przelewów predefiniowanych,
– obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
– obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
– mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
– odbieranie wiadomości – informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
– logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

Polityka prywatności

 1.  Klient  pobierając  aplikację  z  portalu  internetowego  wyraża  zgodę  na  jej  instalację i  użytkowanie  oraz  na  poniższe  zasady  Polityki  Prywatności.  Klient  może  w  każdym  momencie  usunąć  aplikację  z  urządzenia  mobilnego,  co  nie  wpływa  na  stan  środków przechowywanych  w  Banku  ani  na  działanie  innych  aplikacji,  związanych  ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 2. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  1. komunikuje  się  z  systemami  Banku,  w  którym  Klient  prowadzi  swój  rachunek,  z użyciem mechanizmów szyfrujących,  
  2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:  
   1. pamięci,  
   2. komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,  
   3. informacji o lokalizacji,  
   4. aparatu fotograficznego,  
   5. danych kontaktów.  
 3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.  
 4. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.  
 5. W  przypadku  braku  zgody  na  niniejszą  Politykę  Prywatności  prosimy  nie  instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 6. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.bsprabuty.pl

Przewodnik po aplikacji mobilnej Nasz Bank system operacyjny Android

Przewodnik po aplikacji mobilnej Nasz Bank system operacyjny iOS

link do aplikacji w appstore

Aktywacja – aplikacji Nasz Bank

BLIK – aktywacja – zobacz jakie to wygodne


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: