Aplikacja mobilna Nasz Bank

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Prabutach. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

Cenisz swój czas, niezależność i mobilność?

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne – dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:
– dostęp do rachunków,
– przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
– wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
– wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
– wykonywanie przelewów Split Payment,
– wykonywanie przelewów predefiniowanych,
– obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
– obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
– mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
– odbieranie wiadomości – informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
– logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

Polityka prywatności

 1.  Klient  pobierając  aplikację  z  portalu  internetowego  wyraża  zgodę  na  jej  instalację i  użytkowanie  oraz  na  poniższe  zasady  Polityki  Prywatności.  Klient  może  w  każdym  momencie  usunąć  aplikację  z  urządzenia  mobilnego,  co  nie  wpływa  na  stan  środków przechowywanych  w  Banku  ani  na  działanie  innych  aplikacji,  związanych  ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 2. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  1. komunikuje  się  z  systemami  Banku,  w  którym  Klient  prowadzi  swój  rachunek,  z użyciem mechanizmów szyfrujących,  
  2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:  
   1. pamięci,  
   2. komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,  
   3. informacji o lokalizacji,  
   4. aparatu fotograficznego,  
   5. danych kontaktów.  
 3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.  
 4. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.  
 5. W  przypadku  braku  zgody  na  niniejszą  Politykę  Prywatności  prosimy  nie  instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 6. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.bsprabuty.pl

Przewodnik po aplikacji mobilnej Nasz Bank system operacyjny Android

Aktywacja – aplikacji Nasz Bank

BLIK – aktywacja – zobacz jakie to wygodne


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: