Informacje jawne

Polityka informacyjna

Ujawnienie informacji

Załącznik nr 1 – Strategia zarządzania ryzykiem

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zarządu

Załącznik nr 3 – Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych

Załącznik nr 4 – Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności

Załącznik nr 5 – Zasady szacowania kapitału wewnętrznego

Załącznik nr 6 – Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji

Załącznik nr 7 – Zasady zarządzania ryzykiem płynności

Załącznik nr 8 – Instrukcja System informacji zarządczej

Załącznik nr 9 – Ujawnienia dotyczące bufora antycyklicznego

Załącznik nr 10 – Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

Załącznik nr 11 – Zasady wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Bank Spółdzielczy w Prabutach sprawozdanie finansowe za rok 2022

Archiwum:

Informacje do ujawnienia rok 2021

Informacje do ujawnienia rok 2020

Informacje do ujawnienia rok 2019

Informacje do ujawnienia rok 2018

Informacje do ujawnienia rok 2017


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: