Informacje jawne

Polityka informacyjna

Ujawnienie informacji

Załącznik nr 1 – Strategia zarządzania ryzykiem

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zarządu

Załącznik nr 3 – Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych

Załącznik nr 4 – Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności

Załącznik nr 5 – Zasady szacowania kapitału wewnętrznego

Załącznik nr 6 – Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji

Załącznik nr 7 – Zasady zarządzania ryzykiem płynności

Załącznik nr 8 – Instrukcja System informacji zarządczej

Załącznik nr 9 – Ujawnienia dotyczące bufora antycyklicznego

Załącznik nr 10 – Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

Załącznik nr 11 – Zasady wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Bank Spółdzielczy w Prabutach sprawozdanie finansowe za rok 2021

Archiwum:

Informacje do ujawnienia rok 2020

Informacje do ujawnienia rok 2019

Informacje do ujawnienia rok 2018

Informacje do ujawnienia rok 2017


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: