Historia

Obchody 50-lecia Banku Spółdzielczego w Prabutach

Dnia 13 marca 2010 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia Banku Spółdzielczego w Prabutach. W uroczystości udział wzięli: Ksiądz Infułat Jan Oleksy, Pan Bogdan Pawłowski – Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Pan Henryk Fedoruk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach, Pan Paweł Pawłowski – Prezes Zarządu GBW S. A. w Poznaniu, jednocześnie Przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB, Pan Zenon Bistram – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, jednocześnie członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Jan Michalski – V-ce Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Pan Jerzy Szwarc – wieloletni Prezes BS w Prabutach, Prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych: Pani Elżbieta Maśkiewicz – Prezes Zarządu BS w Suszu, Pani Ewa Jankowska – V-ce Prezes Zarządu BS w Sztumie, Pani Dobrosława Frączek – Prezes Zarządu BS w Dzierzganiu; Pan Stanisław Anders – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Pomorskiego, Członek Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Andrzej Janczuk – Przewodniczący Gminnego Związku NSSZ „Solidarność”, Pan Tadeusz Rabeszko – wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku, Pan Piotr Piotrowski – Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, delegaci na Zebranie Przedstawicieli, nowo wybrana Rada Nadzorcza, Zarząd Banku, nasi Klienci strategiczni, emeryci i pracownicy Banku oraz laureaci konkursu „Bank Spółdzielczy w moich oczach”.

W trakcie uroczystości zasłużeni działacze społeczni i pracownicy Banku zostali uhonorowani Odznakami Krajowej Rady Spółdzielczej „Za zasługi dla spółdzielczości” oraz Odznakami Spółdzielczej Grupy Bankowej.

W szczególny sposób dziękowano Panu Jerzemu Szwarc – Kierownikowi i Prezesowi Zarządu Banku w latach 1960-1962, 1973-2003, pełniącemu w latach 2003-2009 funkcję społecznego członka Zarządu. Odznakę honorową „Za zasługi dla rolnictwa” wręczył Panu Jerzemu Szwarc Pan Zenon Bistram Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W trakcie uroczystości Złotą Odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej za działalność na rzecz rozwoju bankowej działalności spółdzielczej przyznaną przez Kapitułę Odznaki SGB Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty odebrał z rąk Pana Pawła Pawłowskiego Prezesa Zarządu GBW. S. A. Pan Bogdan Pawłowski Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Z okazji tak pięknego święta Prezes Zarządu Bożena Thiel dziękowała osobom odznaczonym, a ponadto członkom Rady Nadzorczej, członkom Banku, pracownikom GBW S. A. oraz pracownikom Banku za pracę i działalność na rzecz rozwoju Banku Spółdzielczego w Prabutach, a klientom strategicznym za partnerską i wspaniałą współpracę.

Gratulacje, podziękowania i życzenia składali zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Pan Bogdan Pawłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Pan Henryk Fedoruk, Prezes Zarządu GBW S. A. Pan Paweł Pawłowski oraz Prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, strategiczni Klienci Banku i przedstawiciele firm współpracujących z Bankiem. Szczególne podziękowania za kreatyną i skuteczną pracę na rzecz rolników złożyli Gminny Związek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Prabutach oraz Pomorska Izba Rolnicza. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Prabutach.

Po części oficjalnej, która odbyła się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Prabutach, w Kościele p.w. św. Andrzeja ks. Infułat Jan Oleksy odprawił dziękczynna mszę świętą, którą uświetniły piękne śpiewy chóru parafialnego.

Uroczystość zakończono przyjęciem jubileuszowym i fajerwerkami w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Ireny i Romana Stoltman w Sypanicy.


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: