Klienci indywidualni

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Otwarcie rachunku ROR

Posiadaczem rachunku może byś wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba występująca o otwarcie składa w Banku wypełniony formularz wniosku o jego otwarcie oraz oświadczenie zawierające zobowiązanie Klienta  o wnoszeniu systematycznych, comiesięcznych wpłat.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia Posiadaczowi m.in.

Wpłaty na ROR mogą być dokonywane w placówkach bankowych w formie wpłat gotówkowych, przelewów z innych banków oraz przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w Banku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania środkami będącymi na rachunku. Pełnomocnictwo może być udzielone na stałe lub jednorazowo, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Takie pełnomocnictwo może być złożone bezpośrednio w Oddziale prowadzącym rachunek oraz korespondencyjnie.( w takim przypadku pracownik odnotowuje datę i godzinę wpływu przesyłki do Banku ).

Masz możliwość regulowania swoich płatności bezgotówkowo w ramach zleceń stałych lub jednorazowych, a także przy wykorzystaniu Polecenia Zapłaty.


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: