Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku, Bank Spółdzielczy w Prabutach informuje, że dostęp do ww. informacji uzyskuje:

1)   Zakład Usług Informatycznych Zdzisław Koza z siedzibą w Sztumie,

2)   Zakład Usług Informatycznych NOVUM sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: