BFG

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2011 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 euro. Środki te podlegają 100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o BFG (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Prabutach
gwarantowane są przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Oznacza to, że w razie upadłości Banku zwracane są depozyty do ustawowo określonej wysokości.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej

http://www.bfg.pl/


Godziny otwarcia Banku
Siedziba Banku Spółdzielczego w Prabutach
pon-pt
sobota
niedziela
08:05 - 15:50
nieczynne
nieczynne
Nasza oferta:
O banku:
Inne: